UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 20210422

ZINGEN MET HENNIE

ZINGEN MET HENNIE  22 april

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

Wilt u svp onderstaande informatie doorsturen aan uw koorzangers?

We krijgen leuke reacties op het “Zingen met Hennie” en als we de bezoekersaantallen bekijken zijn we op de goede weg met Hennie en KNZV-Limburg.

De online repetities blijven voorlopig beschikbaar via YouTube. U kunt dus altijd in uw eigen tempo de repetities opnieuw bekijken. Via onze website van KNZV-Limburg treft u via KENNISBANK / Online Technieken  in YouTube Oefenrepetitie alle informatie en bladmuziek van alle repetities aan.

De LINK voor donderdag 22 april is:

https://youtu.be/oSFs9xjT2IE

De LINK voor donderdag 15 april is:

https://youtu.be/-y5WaYG1N88

De LINK van 8 april Schubert en Giesen:

https://www.youtube.com/watch?v=yY_EKSKJv-I

De LINK van 25 maart, Gegroet Mijn Limburg:

https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Zo kunt u alle repetities meerdere malen bekijken en/of beoefenen.

Donderdag 22 april zingen we:

 1. Slavenkoor uit Nabucco van G. Verdi Arr Martin Koekelkoren
 2. La VerginedegliAngeli uit La Forza del Destino van G. Verdi, originele koorzetting!

De bladmuziek van 22 april wordt tevens als bijlage meegestuurd.

 De volgende repetitie isop donderdag 29 april ook weer van 19.30 – 20.30 uur

Wij blijven ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze, en ook eventuele vragen zijn welkom via mail: knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter

Bijlagen:

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 20210415

ZINGEN MET HENNIE

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

Wilt u svp onderstaande informatie doorsturen aan uw koorzangers?

Hopelijk heeft u ook weer heerlijk mee gerepeteerd bij “Zingen met Hennie”.\

De online repetities, verzorgd door Hennie Ramaekers,blijven voorlopig beschikbaar via YouTube. U kunt dus altijd in uw eigen tempo de repetities opnieuw bekijken.

De LINK voor donderdag 15 april is:

https://youtu.be/-y5WaYG1N88

De LINK van 8 april:

https://www.youtube.com/watch?v=yY_EKSKJv-I

De LINK van 25 maart:

https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Zo kunt u alle repetities meerdere malen bekijken en/of beoefenen.

Donderdag 15 april zingen we:

 1. Domine, Salvum Fac Regem Nostrum
 2. Das Morgenrot
 3. ImAbendrot

De bladmuziek wordt tevens als bijlage meegestuurd.

Domine Salvum Fac heeft een correctie in maat 34 bij 2e tenor

De volgende repetities zijn op de donderdagen: 

22 en 29 april, telkens van 19.30 – 20.30 uur. 

Wij blijven ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze, en ook eventuele vragen zijn welkom via mail: knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter

Bijlagen:

Herhaling UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 20210408

ZINGEN MET HENNIE

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

Wilt u s.v.p. deze informatie doorsturen aan de zanger van uw Mannenkoor:

De online repetitie, verzorgd door Hennie Ramaekers via YouTube is heel succesvol. Inmiddels is deze repetitie van Gegroet, mijn Limburg meer dan 700 keer bekeken.Deze 1e LINK van de repetitie blijft nog bereikbaar via: https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Maar,…………………er komen nog meer repetities en wel op de donderdagen:

8 – 15 – 22 en 29 april, telkens van 19.30 – 20.30 uur.

Donderdag 8 april zingen we:

De LINK voor 8 april: https://www.youtube.com/watch?v=yY_EKSKJv-I

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers zit vanaf 19.25 uur gereed achter de piano en geeft alle deelnemers de gelegenheid om het geluid goed af te stellen.  Vervolgens start om 19.30 uur de repetitie via YouTube.

Voor de volledigheid stuur ik de bladmuziek mee met dit bericht.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de komende Online YouTube repetitie van a.s. donderdag.

Wij blijven ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze, en ook eventuele vragen zijn welkom via mail: knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter

Algemene Leden Vergadering 2021

Aan: De secretarissen van onze aangesloten mannenkoren

Maastricht, 05-04-2021

Geacht bestuur,

Namens het bestuur van KNZV Limburg  doe ik u hierbij de stukken voor de Algemene Leden Vergadering 2021 toekomen.

Wij hebben besloten deze ALV op een nader te bepalen tijdstip in 2021 fysiek te willen houden zodra de corona maatregelen dat zullen toelaten.

Wij zullen u daarover tijdig informeren.

Wel verzoeken wij u bijgaande stukken zorgvuldig te bestuderen en ons uw vragen en opmerkingen, maar ook uw akkoord, binnen 6 weken na datum van dit schrijven aan ons per email te doen toekomen ( zie email adres in kop van deze brief).

U ontvangt de navolgende bijlagen:

 1. Jaarverslag 2021 KNZV Limburg.
 2. Financieel jaarverslag 2020 bestaande uit:
  – Jaarrekening/balans 2020
  – Begroting 2021
  – Toelichting op begroting 2021
  – Verloop reserve 2021
 3. Overzicht en verloop aantallen koren en zangers KNZV Limburg 2015 t/m 2021.
 4. Overzicht en verloop aantallen koren en zangers KNZV Nederland 2006 t/m 2021.

Bestuursmutaties:

Wij zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter voor KNZV Limburg. Fer van de Winkel neemt deze functie voorlopig nog steeds waar als waarnemend voorzitter.

Jan Besouw heeft 2 periodes als bestuurslid gefunctioneerd en stelt zich niet meer herkiesbaar.

Fer van de Winkel heeft ook 2 periodes als bestuurslid gefunctioneerd en stelt zich wel herkiesbaar, wij vragen u om met zijn herbenoeming in te stemmen.

Martin Dieteren van mannenkoor Si-Tard heeft zich inmiddels gemeld om een bestuursfunctie te vervullen, hij is in een eerdere periode al eens bestuurslid geweest, wij dragen hem graag voor tot benoeming.

Wij wijzen er nu reeds op dat in voorjaar 2022 onze penningmeester Wim Wittenbernds zal terugtreden als bestuurslid en penningmeester en wij dus nu reeds op zoek zijn naar een bestuurslid die zijn portefeuille als penningmeester zou willen vervullen.

Uiteraard kunnen statutair vanuit de vereniging ook nu weer kandidaten voor een bestuursfunctie zich aanmelden, u kunt daartoe een voordracht doen aan ons secretariaat, graag ontvangen wij dan aanmeldingen ook  nu weer binnen 6 weken na ontvangst van dit schrijven bij ons secretariaat.

Het bestuur draagt ook voor om de kascontrolecommissie, bestaande uit de
leden van het afgelopen jaar te handhaven namens het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen. Wim Wittenbernds zal deze benaderen voor een afspraak.

Wij wijzen u erop dat indien wij na 6 weken geen reactie van uw vereniging  ontvangen op de nu aangeboden stukken en voordrachten, wij er van uitgaan dat uw vereniging akkoord gaat hiermee.

Wij hopen dat wij u hiermede van dienst zijn en verblijven

Met vriendelijke groeten

Namens bestuur KNZV Limburg

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter en secretaris.

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 20210408

ZINGEN MET HENNIE

Beste bestuurder, dirigent en zangersvriend,

De repetitie van 25 maart jl. is meer dan 600 keer bekeken en er zijn zoveel positieve reacties binnengekomen over deze YouTube-repetitie dat we besloten hebben om a.s. donderdag weer te repeteren.

Deze YouTube-repetitie met Hennie Ramaekers  gaat plaatsvinden op

donderdag 8 aprila.s. van 19.30  –  20.15 uur.

Wij nodigen u langs deze weg dan ook van harte uit en gaan er vanuit dat heel veel zangers deze mogelijkheid willen meemaken.

Aan u, als bestuur,verzoeken we dan ook om uw koorzangers te informeren en uit te nodigen over de YouTube repetitie van 8 april  a.s.

U ontvangt begin volgende weekde LINK (koppeling) welke alle zangers nodig hebben om de repetitie te kunnen volgen. De bladmuziek ontvangt u als bijlage bij deze brief.

Op onze websiteKNZV-Limburg  :> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube staan een aantal documenten als voorbeeld om  vrijblijvend te gebruiken indien u zelf ook aan de slag wilt gaan met online repetities.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de repetitie van donderdag 8 april a.s. Dirigent Hennie Ramaekers gaat om 19.25 uur live zodat mensen de gelegenheid krijgen om hun apparatuur/ geluid goed af te stemmen.

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink
Coördinator

Fer van de Winkel
Waarnemend voorzitter

Bijlagen:

Met eventuele vragen  kunt u terecht via mail knzv-limburg@gmail.com

PS:L de 1e repetitie blijft beschikbaar via YouTube:  https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg 

Beste bestuurderen zangersvriend,

Had u de LINK voor de repetitie van morgenavond nog doorgestuurd aan al uw zangers in het koor?

De LINK naar de repetitie is: https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers zit op donderdag 25 maart vanaf 19.25 uur gereed achter de piano en geeft alle deelnemers de gelegenheid om het geluid goed af te stellen.  Vervolgens start om 19.30 uur de repetitie via YouTube.

KNZV-Limburg  :

> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube> YouTube repetitie  en > YouTube workshop.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de komende Online YouTube repetitie van donderdag 25 maart a.s.

Wij zijn tevens ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze zijn welkom op knzv.limburg@gmail.com

Bijlage: Klik hier bladmuziek Gegroet, mijn Limburg  Leon Hermans ( KNZV muziekbibliotheek)

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                         Fer van de Winkel
Coördinator                            Waarnemend voorzitter

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

LINK / Koppeling: YouTube-repetitie KNZV-Limburg

Beste bestuurderen zangersvriend,

Bijna is het zover en gaan we als één groot Limburgs mannenkoor samen Online “Gegroet, gegroet mijn Limburg zingen”.

Onze KNZV-adviseur en dirigentHennie Ramaekerszit op donderdag 25 maart vanaf 19.25 uur gereed achter de piano en geeft alle deelnemers de gelegenheid om het geluid goed af te stellen.Vervolgens start om 19.30 uur de repetitie via YouTube.

De LINK naar de repetitie is: https://youtu.be/0x2vB8-UcaY

Wij verzoeken u om deze LINK aan uw koorzangers door te sturen en tevens uit te nodigen voor deze YouTube repetitie op 25 maart a.s.

Deze uitnodiging gaat naar alle secretarissen van de mannenkoren in KNZV-Limburg en wordt komend weekend tevens, inclusief de bladmuziek op onze website geplaatst;

KNZV-Limburg  :

> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube> YouTube repetitie  en > YouTube workshop.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de komende Online YouTube repetitie van donderdag 25 maart a.s.

Wij zijn tevens ontzettend benieuwd naar uw bevindingen en reacties.

Deze zijn welkom op knzv.limburg@gmail.com

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                                 Fer van de Winkel
Coördinator                                   Waarnemend voorzitter

YouTube-repetitie KNZV-Limburg

UITNODIGING: YouTube-repetitie KNZV-Limburg         

Beste bestuurder, dirigent en zangersvriend,

Helaas mogen we vanwege de aanhoudende Corona pandemie nog niet fysiek bij elkaar komen om onze geliefde hobby te  beoefenen. Diverse mannenkoren binnen KNZV-Limburg zijn echter niet bij de pakken gaan neerzitten en zijn op verschillende manieren aan het repeteren gegaan. Ook is er een groeiend aantal zangers dat elke zaterdagochtend meezingt op YouTube bij “Zing als van Zelf”.  Een echte aanrader! Wel even aanmelden hiervoor.

Onze KNZV-adviseur en dirigent Hennie Ramaekers repeteert al geruime tijd,  wekelijks, met zijn koren via YouTube. Op onze website staat bij Online Technieken, bereikbaar via Kennisbank,  uitgebreide informatie over repeteren via YouTube.

Het lijkt ons, adviseur/dirigent Hennie Ramaekers en het bestuur van KNZV-Limburg een geschikt momentom de OORVERDOVENDE STILTE TE DOORBREKEN en alle koren in de gelegenheid te stellen om zo’n online repetitie “live” mee te maken via YouTube.

Deze YouTube-repetitie gaat plaatsvinden op

donderdag 25 maart a.s.  van 19.30  –  20.15 uur.

Wij nodigen u langs deze weg dan ook van harte uit en gaan er vanuit dat heel veel zangers deze mogelijkheid willen meemaken.

Aan u, als bestuur,verzoeken we dan ook om uw koorzangers te informeren en uit te nodigen over de YouTube repetitie van 25 maart a.s.

U ontvangt gelijktijdig de bladmuziek. De LINK (koppeling) welke alle zangers nodig hebben om de repetitie te kunnen volgen, ontvangt u op een later moment. ( rond 20 maart a.s.)

Op onze website KNZV-Limburg  :> Kennisbank   > Online Technieken  > YouTube staan een aantal documenten als voorbeeld om  vrijblijvend te gebruiken indien u zelf ook aan de slag wilt gaan met online repetities.

Wij wensen u alvast veel succes met de voorbereidingen en treffen u graag op de repetitie van donderdag 25 maart a.s. Dirigent Hennie Ramaekers gaat om 19.25 uur live zodat mensen de gelegenheid krijgen om hun apparatuur/ geluid goed af te stemmen.

Namens bestuur KNZV-Limburg

Piet Besselink                         Fer van de Winkel
Coördinator                           Waarnemend voorzitter

Met eventuele vragen  kunt u terecht via mail knzv.limburg@gmail.com

Bijlage: Klik hier bladmuziek Gegroet, mijn Limburg  Leon Hermans ( KNZV muziekbibliotheek)

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook onze amateurverenigingen en –stichtingen.

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook onze amateurverenigingen en –stichtingen.

BRON: KOORNETWERK Nederland

 

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Velen herinneren zich nog het derivatenschandaal van woningcorporatie Vestia en de malversaties bij de opleiding van InHolland. 

Echter, enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen en stichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn. KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en KNN werken samen om de aangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. 

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en KNN

Begin april kunnen de korenbonden en netwerkleden van KNN en alle koren die via hen bij KNN zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin de WBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd. Dit webinar wordt gegeven door mr. Rosanne Kuiper van advocatenkantoor Dirkzwager. Voor en tijdens het webinar is er voor deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. Die vragen kunnen nu al worden ingestuurd naar secretariaat@koornetwerk.nl. Inloggen op het webinar is gratis. De datum van het webinar wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Wat staat er in de WBTR?

Hieronder staat alvast een korte uitleg over artikelen van de WBTR die voor koren(-organisaties) van belang zijn. 

 • Beperking meervoudig stemrecht 

Er zijn verenigingen en stichtingen die statutair geregeld hebben dat bepaalde bestuursleden bij stemmingen meerdere stemmen kunnen uitbrengen, of dat een stem  zwaarder weegt dan die van een ander bestuurslid. Dat mag, echter een bestuurder mag op grond van de WBTR niet méér stemrecht hebben dan de andere bestuurders samen.

 • Afwezigheid van bestuursleden

In de toekomst moeten de statuten bepalingen bevatten over het opvullen van het bestuur bij niet-functioneren, ziekte of ontslag van bestuurders. Dat kan bij de eerstkomende statutenwijzing worden verwerkt. 

 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurders kunnen bij faillissement van de vereniging door de curator persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dan moet echter wel sprake zijn van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Er is geen reden tot zorg als een bestuurslid zijn/haar taken normaal en naar behoren uitvoert.

 • Tegenstrijdig belang

De WBTR bepaalt dat een bestuurder (of commissaris) die een tegenstrijdig belang heeft bij een specifiek onderwerp niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen (als die er is) het besluit. 

 • One-Tier board

Voor verenigingen die een Raad van Commissarissen of een One-tier board hebben, zal tijdens het webinar worden uitgelegd wat er wijzigt.

 • Statutenwijziging

Het is niet nodig om op korte termijn de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen. De wettelijk verplichte aanpassingen zullen door de notaris bij een eerstvolgende statutenwijziging automatisch worden meegenomen.

AANVULLING stb-2020-507.pdf   Staatsblad 507 11 november 2020

Doe mee aan de VerenigingsMonitor 2021

Doe mee aan de VerenigingsMonitor 2021

verenigingsondersteuning, cultuurparticipatie, cultuurbeleid
muziek, theater, dans, film & fotografie
 
T/M 14 MAART 2021
 
BRON: Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in onze provincie. Om een actueel beeld te krijgen van hoe het culturele verenigingsleven (vooral nu tijdens de coronapandemie) ervoor staat, voert het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met het Huis voor de Kunsten Limburg en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit.  

Het onderzoek

Het belang van muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen, etc. voor onze samenleving is groot. Met meer kennis over het culturele verenigingsleven kunnen overheden, culturele koepelorganisaties en ondersteunende instellingen als het Huis voor de Kunsten Limburg hun beleid en diensten beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften en daarmee verenigingen en stichtingen versterken. Dit jaar worden met de VerenigingsMonitor ook de gevolgen van de coronapandemie voor het verenigingsleven in kaart gebracht.  De onderzoeksresultaten worden gedeeld met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere belangrijke partijen die de sector steunen.

In 2018 vond de eerste editie van de VerenigingsMonitor plaats, de resultaten daarvan vind je hier: https://www.lkca.nl/publicatie/verenigings-monitor-2018/

Meedoen

Je kunt meedoen aan de VerenigingsMonitor als:

 1. je bestuurder bent van een culturele vereniging of stichting;
 2. de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
 3. de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

De vragenlijst kan t/m 14 maart 2021 worden ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Meteen naar de vragenlijst: https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

Meer informatie over de VerenigingsMonitor vind je via LKCA: https://www.lkca.nl/artikel/verenigingsmonitor-2021