Vaccineren

Koren en vaccineren

Koren en vaccineren

Bron: Koornetwerk Nederland

Geplaatst op 2 maart 2021

Vaccineren

Nu het vaccinatieprogramma Covid-19 ‘loopt’, krijgt Koornetwerk Nederland steeds vaker de vraag voorgelegd of koren een vaccinatie verplicht mogen stellen om leden toe te laten tot repetities en uitvoeringen. Het is een complex én gevoelig vraagstuk waarbij tal van factoren, belangen, standpunten en gevoelens een rol spelen.

 Verplichting?

Om te beginnen kan het bestuur van een koor een lid niet verplichten om zich te laten vaccineren. De individuele vrijheid van de burger staat namelijk voorop. Die kan alleen worden overruled met wetgeving van een hoger, algemeen belang.

Het bestuur kan de leden wel vragen om zich te laten vaccineren om tot een repetitie of uitvoering te worden toegelaten. Dat verzoek kun je bijvoorbeeld opnemen in de huishoudelijke regels. Maar als een lid zich niet wil laten vaccineren en om die reden niet mag repeteren van het bestuur, is de kans groot dat er spanningen of conflicten ontstaan. Daar zit niemand op te wachten.

Overigens wordt in de hele discussie nogal eens over het hoofd gezien dat een vaccinatie vooralsnog alleen de gevaccineerde beschermt en nog niets lijkt te zeggen over de veiligheid van de andere koorleden.

Vaccinatiebewijs

Ook aan de vraag of je als koor om een vaccinatiebewijs mag vragen, zitten de nodige haken en ogen. Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en informatiemaatschappij van de Universiteit Leiden: “De overheid zelf moet heel terughoudend zijn met het vragen om een vaccinatiebewijs. Want dat zou feitelijk dicht in de buurt komen van een indirecte vaccinatieplicht. Voor particuliere organisaties, zoals verenigingen, kán dat anders liggen.”

Een complicerende factor is dat de privacywet AVG strenge voorwaarden stelt aan het vastleggen en bewaren van gezondheidsgegevens. Dat is, op een enkele uitzondering na, niet toegestaan. Zo’n uitzondering is bijvoorbeeld de uitdrukkelijke – in vrijheid afgegeven – toestemming van het individu.

Overigens komt er in Europees verband een discussie over vaccinatiebewijzen en -certificaten op gang. Een aantal landen – Griekenland, Denemarken, Estland en Israël – overweegt om straks om vaccinatiebewijzen te vragen. Het is niet ondenkbaar dat de Nederlandse overheid onder invloed van die discussie straks met nieuwe inzichten komt over toepassing en gebruik van vaccinatiebewijzen.

Positie Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland kan helaas geen dichtgetimmerd formeel-juridisch advies geven over het vaccinatievraagstuk bij koren. Het gaat immers om een medisch onderwerp met tal van aspecten die ook wij niet allemaal kunnen overzien. Daarom roepen we koorbesturen op om de eigen verantwoordelijkheid te nemen met afweging van alle belangen, standpunten en gevoelens. Respect voor ieders positie in een dialoog tussen bestuur, dirigent en de leden moet daarin leidend zijn.

Dit artikel is geschreven op basis van inzichten die ons bekend waren op de datum van publicatie, 2 maart 2021.

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook onze amateurverenigingen en –stichtingen.

Nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) raakt ook onze amateurverenigingen en –stichtingen.

BRON: KOORNETWERK Nederland

 

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Velen herinneren zich nog het derivatenschandaal van woningcorporatie Vestia en de malversaties bij de opleiding van InHolland. 

Echter, enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen en stichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn. KNMO (de bond van amateur blaasorkesten) en KNN werken samen om de aangesloten leden te informeren over deze wet en wat men eventueel moet doen om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. 

Gratis Online webinar WBTR voor achterban KNMO en KNN

Begin april kunnen de korenbonden en netwerkleden van KNN en alle koren die via hen bij KNN zijn aangesloten deelnemen aan een webinar, waarin de WBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd. Dit webinar wordt gegeven door mr. Rosanne Kuiper van advocatenkantoor Dirkzwager. Voor en tijdens het webinar is er voor deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen. Die vragen kunnen nu al worden ingestuurd naar secretariaat@koornetwerk.nl. Inloggen op het webinar is gratis. De datum van het webinar wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

Wat staat er in de WBTR?

Hieronder staat alvast een korte uitleg over artikelen van de WBTR die voor koren(-organisaties) van belang zijn. 

 • Beperking meervoudig stemrecht 

Er zijn verenigingen en stichtingen die statutair geregeld hebben dat bepaalde bestuursleden bij stemmingen meerdere stemmen kunnen uitbrengen, of dat een stem  zwaarder weegt dan die van een ander bestuurslid. Dat mag, echter een bestuurder mag op grond van de WBTR niet méér stemrecht hebben dan de andere bestuurders samen.

 • Afwezigheid van bestuursleden

In de toekomst moeten de statuten bepalingen bevatten over het opvullen van het bestuur bij niet-functioneren, ziekte of ontslag van bestuurders. Dat kan bij de eerstkomende statutenwijzing worden verwerkt. 

 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Bestuurders kunnen bij faillissement van de vereniging door de curator persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dan moet echter wel sprake zijn van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. Er is geen reden tot zorg als een bestuurslid zijn/haar taken normaal en naar behoren uitvoert.

 • Tegenstrijdig belang

De WBTR bepaalt dat een bestuurder (of commissaris) die een tegenstrijdig belang heeft bij een specifiek onderwerp niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Als hierdoor geen besluit kan worden genomen, neemt de raad van commissarissen (als die er is) het besluit. 

 • One-Tier board

Voor verenigingen die een Raad van Commissarissen of een One-tier board hebben, zal tijdens het webinar worden uitgelegd wat er wijzigt.

 • Statutenwijziging

Het is niet nodig om op korte termijn de statuten van de vereniging of stichting te wijzigen. De wettelijk verplichte aanpassingen zullen door de notaris bij een eerstvolgende statutenwijziging automatisch worden meegenomen.

AANVULLING stb-2020-507.pdf   Staatsblad 507 11 november 2020

Doe mee aan de VerenigingsMonitor 2021

Doe mee aan de VerenigingsMonitor 2021

verenigingsondersteuning, cultuurparticipatie, cultuurbeleid
muziek, theater, dans, film & fotografie
 
T/M 14 MAART 2021
 
BRON: Huis voor de Kunsten Limburg

Het Huis voor de Kunsten Limburg ondersteunt kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in onze provincie. Om een actueel beeld te krijgen van hoe het culturele verenigingsleven (vooral nu tijdens de coronapandemie) ervoor staat, voert het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met het Huis voor de Kunsten Limburg en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit.  

Het onderzoek

Het belang van muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen, etc. voor onze samenleving is groot. Met meer kennis over het culturele verenigingsleven kunnen overheden, culturele koepelorganisaties en ondersteunende instellingen als het Huis voor de Kunsten Limburg hun beleid en diensten beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften en daarmee verenigingen en stichtingen versterken. Dit jaar worden met de VerenigingsMonitor ook de gevolgen van de coronapandemie voor het verenigingsleven in kaart gebracht.  De onderzoeksresultaten worden gedeeld met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere belangrijke partijen die de sector steunen.

In 2018 vond de eerste editie van de VerenigingsMonitor plaats, de resultaten daarvan vind je hier: https://www.lkca.nl/publicatie/verenigings-monitor-2018/

Meedoen

Je kunt meedoen aan de VerenigingsMonitor als:

 1. je bestuurder bent van een culturele vereniging of stichting;
 2. de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
 3. de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

De vragenlijst kan t/m 14 maart 2021 worden ingevuld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

Meteen naar de vragenlijst: https://onderzoek-lkca.nl/verenigingsmonitor

Meer informatie over de VerenigingsMonitor vind je via LKCA: https://www.lkca.nl/artikel/verenigingsmonitor-2021

ZING als van ZELF: Online Johannes Passie

Je kunt je weer aanmelden

En ik heb goed nieuws: IEDEREEN kan meezingen in dit UNIEKE project. Gezien jullie grote enthousiasme en de vele mailtjes die we gekregen hebben bied ik 2 mogelijkheden aan, waaruit je kan kiezen. Wel blijft het zo dat het insturen van filmpjes voor een beperkt aantal deelnemers is. Op deze manier houden we het project beheersbaar! 

We hebben nu 500 deelnemers in de training Zingend naar Pasen, supergaaf. Als je de training dus al gekocht hebt hoef je je niet opnieuw aan te melden!
Maar wil je graag meedoen en heb je je nog niet aangemeld?  Je kunt kiezen uit 2 mogelijkheden.

Optie 1: Zingend naar Pasen (met insturen van filmpjes)

je leert de 10 koralen uit de Johannes Passie met daarbij als extra dat je filmpjes gaat insturen van jouw partij. Zo zit je op 2 april te kijken naar je eigen Online Johannes Passie, want jouw filmpjes worden gebruikt in de montage van deze unieke Online Johannes Passie. Ook kun je natuurlijk op Goede Vrijdag 2 april heerlijk meezingen met al die zangers die wereldwijd meedoen aan dit unieke project en bovendien zing je dan met een professioneel koor en orkest. Dit is voor een beperkt aantal van nogmaals 500 zangers. Wil je dit, Zingend naar Pasen en filmpjes van jouw partij van de koralen insturen? 

Ja, ik meld me aan voor Zingend naar Pasen optie 1

Optie 2: Zingend naar Pasen (zonder insturen van filmpjes)

je leert in 5 weken de 10 koralen uit de Johannes Passie en kunt deze koralen op Goede Vrijdag 2 april heerlijk meezingen met al die zangers die wereldwijd meedoen aan dit unieke project en bovendien met een professioneel koor en orkest. Je krijgt dus hetzelfde lesmateriaal alleen heb je niet de mogelijkheid om filmpjes in te sturen. 
Zing je mee? Samen Zingend naar Pasen met al die mooie Bachkoralen?

Ja, ik meld me aan voor Zingend naar Pasen optie 2

Wil je eerst meer info over het project? Lees dan verder!

Zing mee met de Online Johannes Passie!

Zing online mee met de Online Johannes Passie. Een unieke ervaring, begeleid door professionele musici. Doe mee!

Een paar week geleden hoorde ik het slotkoor uit de Johannes Passion van Bach op de radio. Het ontroerde me en ik dacht: het gaat toch niet gebeuren dat al die amateurs en professionals die met hart en ziel Bach willen zingen, dit nogmaals een jaar niet kunnen doen?

Daarom heb ik samen met Henri (technicus van Samen online Zingen) een geweldig plan bedacht om met professionele musici en amateurzangers, die allemaal passie voor Bach hebben, samen online de Johannes Passion van Bach uit te gaan voeren!

Unieke kans: Johannes Passie zingen met professionele musici!

Je hebt nu de unieke kans om deel te zijn van de professionele uitvoering van de Johannes Passie door professionele zangers van het Nederlands Bach Consort (een nieuw ensemble met als artistieke leiding: Sytse Buwalda en Heleen Koele. Bert zingt hier zelf ook in mee) en de professionele instrumentalisten van het Combattimento. Al deze professionals houden met heel hun hart van de muziek van Bach en zijn blij dat ze deze grandioze muziek weer mogen zingen en spelen en zo bij de mensen kunnen brengen.

Wanneer?

We streamen deze Johannes Passie op 2 april (Goede Vrijdag), ’s avonds om 20.00 uur. Zet die datum vast in je agenda. Daar wil je bij zijn.

Bachs muziek zal je ontroeren en verwarmen

Het woord passie, dat van het Latijnse woord ‘pati’ is afgeleid, gaat zowel over pijn als over plezier. Als je ergens passie voor hebt, dan heb je daar een intens verlangen of enthousiasme voor. Bijvoorbeeld voor zingen :-). Passie gaat ook over lijden. De muziek van Bach laat deze beide betekenissen op zo’n fantastische manier horen, dat je meegevoerd wordt.

Bach ontroert je, het heelt pijn, het is troostrijke, hartverwarmende muziek. En tegelijk is het muziek vol vreugde. De muziek danst, verlicht en is vol liefde, compassie! In de Johannes Passie van Bach kan ieder mens zich herkennen: het gaat over lijden en overwinning, wreedheid en compassie, verraad en trouw, pijn en verlichting, heling. En vooral ook over liefde, licht, en leven!

Samen Zingend naar Pasen!

Samen zingend naar de Pasen! Het wordt een unieke ervaring. Als je meedoet betekent het dat je dit jaar (toch) actief deelneemt aan de Johannes Passion. Laten we de muziek onder het stof vandaan halen! Heerlijk voor al die zangers die deze muziek al eerder in hun hart hebben gesloten en heel graag zingen.

Maar……ook een geweldige kans als je nog niet eerder hebt meegezongen met de muziek van Bach. De delen die je gaat leren, zijn de koralen en dat zijn makkelijkste delen van de Johannes Passion. Je kunt dus heel laagdrempelig deze geweldige muziek ontdekken! En je kunt het namelijk net als bij mijn andere trainingen, lekker veilig thuis doen, op elk moment van de week dat het jou uitkomt. Met jezelf mooie momenten creëren en heerlijk zingen en met jouw unieke stem genieten van die mooie muziek van Bach. Bach’s muziek heeft zoveel warmte, troost, ontroering, maar ook swingt de muziek enorm en geeft het heel veel positieve energie.

Wat ga je ervaren?

In de online cursus ‘Zingend naar Pasen’ ga je 5 weken lang elke week 2 koralen leren van de Johannes Passion en je gaat dit oefenen met professionele topsolisten. De cursus start op 22 februari en je kunt van al het materiaal gebruik maken t/m 5 april.

Lekker veilig vanuit huis, op elk moment dat het jou uitkomt ga je vanaf 22 februari elke week de geplande les doen. Advies qua benodigde tijd: gemiddeld 2 uur per week. 

Samen zingend naar de Pasen! Het wordt een unieke ervaring. Als je meedoet betekent het dat je dit jaar (toch) actief deelneemt aan de Johannes Passion. Laten we de muziek onder het stof vandaan halen! Heerlijk voor al die zangers die deze muziek al eerder in hun hart hebben gesloten en heel graag zingen.

Elke les bestaat uit video met daarin:

 • een heerlijke warming up voor lichaam en stem
 • uitleg over het koraal
 • aanleren van jouw partij in het koraal (sopraan=melodie, alt, tenor of bas)
 • jouw partij meezingen met een professional die dezelfde stem zingt
 • jouw partij meezingen met een professioneel kwartet zangers
 • goede technische tips voor je zangtechniek.
 • alleen bij optie 1: mogelijkheid om jouw partij op te nemen en in te sturen

Echt meedoen met alle deelnemers!

Je leest het goed: Doe je Zingen naar Pasen (optie 1) dan kun je je eigen filmpjes insturen. Wij gebruiken dit filmpje in de montage van de Online Johannes Passie. Je hebt hiervoor 2 apparaten nodig: een telefoon (camera) en een computer, laptop of tablet (om mee te zingen) De Online Johannes Passie wordt uitgevoerd door professionele musici en de deelnemers van de training ‘Zingend naar Pasen’. De professionals zingen de hele passie. De deelnemers van de online training zingen de koralen mee. Dit gebeurt doordat de filmpjes die zijn ingestuurd worden verwerkt in de montage van de complete Online Johannes Passie en deze wordt gestreamt op 2 april, Goede Vrijdag, om 20.00 uur. 

Doe je Zingend naar Pasen (optie 2) dan kun je geen filmpjes insturen, maar leer je wel alle koralen en kun je op 2 april, Goede Vrijdag, om 20.00 uur deze koralen meezingen met al die gepassioneerde professionals of je hebt een lekker avondje op de bank en geniet van deze professionele uitvoering, je zit er door de online training helemaal in!

Investering: Eenmalig: € 75,-

Voor de prijs van normaal nog geen twee zanglessen krijg je:

 • De Johannes Passie live uitgezonden met jouw bijdrage in de montage! Op 2 april zit je dus als deelnemer van de training ‘Zingend naar Pasen’ naar je eigen uitvoering van de Online Johannes Passie te kijken!! (alleen optie 1)
 • Veilig vanuit huis zingen en genieten van Bach je hoeft er de deur niet voor uit, je kunt alles vanuit huis doen, lekker veilig en toch heerlijk zingen
 • Je kunt op elk moment van de week oefenen wanneer het jou uitkomt!
 • In 5 weken leer je de koralen van de Johannes Passie meezingen. Dit zijn de makkelijkste delen uit de Johannes Passion.
 • Ook de bladmuziek van de koralen krijg je in de training
 • Unieke én éénmalige ervaring: een Online Meezing Passie
 • Een topuitvoering door gepassioneerde professionals zoals Sytse Buwalda, Heleen Koele en ook Bert zelf. Ze zingen met de professionele instrumentalisten van het Combattimento.

Meld je aan, pak deze uitdaging, het is een éénmalige kans in deze bijzondere tijd!

Samen zingend naar Pasen. Zing je passie!

Wil je je aanmelden? Bovenaan deze pagina kun je kiezen uit optie 1 of 2!!

Informatie ONLINE repetities via YouTube

OOK TIJDENS DEZE PERIODE: KOREN EN KOORZANGERS! BLIJF WERKEN AAN JE STEM!

Ondanks dat we nog geen repetities op locatie kunnen bijwonen is het toch belangrijk om de conditie van jouw stem op peil te houden of weer te brengen.

Daarnaast heeft het elkaar ontmoeten, tijdens en na de koorzang, een grote sociale functie. Om deze redenen zijn meerdere koren, dirigenten en bestuursleden op zoek gegaan naar mogelijkheden om dat online te (gaan) doen. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om online in contact te gaan met familie, (koor)vrienden en collega’s. Denk hierbij aan Skype, Hangouts, Houseparty, Facetime, ZOOM en MS Teams. Elk met zijn eigen voor- en nadelen.

In bijgaande Pdf-bijlage treft u een beschrijving aan om een eigen YouTube kanaal in te richten om te kunnen Livestreamen.

Tevens staan er voorbeelden beschreven om de koorzangers te informeren om deel te nemen aan de online koorrepetities via YouTube.

Pdf bestand:   2021_ONLINE_ZINGEN_KNZV-L_Totaal.pdf

Veel leesplezier en tips zijn welkom: Piet Besselink knzv.limburg@gmail.com

Nieuws van onze KNZV-Limburg ambassadeur Martin Hurkens

Nieuws van onze KNZV-Limburg ambassadeur Martin Hurkens

Beste Vrienden,

We vieren Chinees Nieuwjaar, Fijne vakantie en blijf gezond.

Het is ook de geboorte van mijn eigen Martin Hurkens Officieel YouTube kanaal en ik heb mijn eerste video geüpload.

Het is de maan die ons hart vertegenwoordigt. Veel plezier en abonneer je alsjeblieft op het kanaal en als je wilt weten wanneer ik weer post, zet dan de meldingen op.

Liken (duimpje omhoog) en ook delen zou heel lief zijn.

Met Muzikale groet, Martin

Routekaart Coronamaatregelen – versie 2 feb. 2021

Routekaart Coronamaatregelen – versie 2 feb. 2021

Deze routekaart laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. De routekaart heeft een update gehad. In de nieuwe routekaart gaat versoepelen van maatregelen altijd in kleine stapjes. Terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen juist snel gaat.

Er is een routekaart voor bestuurders en er is een routekaart voor het publiek. De publieksversie toont de maatregelen voor alle inwoners van Nederland. De bestuurdersversie is uitgebreider en is bedoeld voor burgemeesters, voorzitters van veiligheidsregio’s en andere bestuurders.

Routekaarten Pdf versie:

Routekaartcoronamaatregelen.pdf

Routekaart coronamaatregelen bestuurdersversie.pdf

Het Maasbrees Mannenkoor ten tijde van Corona

Het Maasbrees Mannenkoor

 

Het Maasbrees Mannenkoor is net de zestig gepasseerd, een “jonkie” dus in onze mannenkoorwereld. maar wel een koor met een rijke historie.

Zo’n 60 jarig jubileum vieren tijdens de Corona-periode is onmogelijk, de 8 jubilarissen werden weliswaar Coronaproef bejubeld, maar het jubileumfeest is verschoven naar dit jaar.

Voor zo’n jubileum moeten de stemmen uiteraard weer goed op orde zijn. Daar zijn de ZOOM-repetities een prima hulpmiddel bij.  Maar hoe krijg je zoiets voor elkaar met bijna 50 zangers?

Alles valt of staat met een goede voorbereiding, dat is natuurlijk niets nieuws.
Aan het “woord” voorzitter Wim Hermans:

Als mannenkoor met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar hebben we de laatste jaren naast onze klassieke basis ook uitstapjes gemaakt naar voor ons nieuwe terreinen.
We organiseren al enkele jaren een muzikaal Pleinfestijn in ons dorp met veel podiumruimte en sfeer voor alle andere muziekgezelschappen uit onze kern.
Het festijn wordt door het dorp geprezen als een aanwinst op de culturele agenda.
We hebben deelgenomen aan een pop-muziektheaterproductie met meerdere uitvoeringen samen met vele jongeren in theater Dok6 te Panningen.
We hebben opgetreden bij het slotconcert van RowwenHeze samen met deze band.
Bij het laatste Limburgse KNZV-concours in De Haandert in Tegelen hebben we uitvoering gegeven aan een klassiek muzieknummer in combinatie met een popband.

 

De uitdaging voor een digitale repetitie was naast het nieuwe en andere zeker

ook het elkaar overtuigen dat ieder hier aan deel kan gaan nemen.
De digitale drempel ligt voor de meesten erg hoog en schrikt af.

We zijn tijdens de eerste lockdown als bestuur gestart met digitaal vergaderen via ZOOM.
Doordat we onze repetities tegen de zomer 2020 weer Coronaproof in kleine groepen konden hervatten bleef de binding met de vereniging gelukkig overeind. De muziekbeleving was weliswaar niet zoals voorheen maar werd als waardevol ervaren.
De volgende repetitiestop volgde uit voorzorg, weldra gevolgd door de tweede lockdown.
Hierin hebben we als bestuur werk (in wat eigenlijk ons feestelijke 60-jarige jubileumjaar had moeten worden)gemaakt van de persoonlijke Coronaproofhuldiging  van onze jubilarissen aan de eigen voordeur en een deurbezoek aan alle leden met een jubileumpresentje.

De binding en sfeer bleven hiermee extra intact.
Bij de digitale eindejaar toespraak hebben we alvast aangekondigd dat ook voor ons digitaal het nieuwe normaal ging worden zonder af te schrikken.
Onze dirigent was hier ook al enthousiast over.

Vervolgens hebben we vanuit het bestuur een instructiegroepje gevormd en alle leden benaderd met een instructie om ZOOM te installeren(bij voorkeur ieder zelf met hulp van eigen familieleden). Degenen die dat niet lukten hebben we 1 op 1 benaderd en geassisteerd.
Vervolgens hebben we met vrijwel alle leden een korte ZOOM sessie als test gehouden.
Nu was ieder die wilde meedoen(ruim 85%) ZOOM-gereed en konden de repetities gestart worden.
De eerste repetitie was vooral bedoeld om elkaar weer te zien en bij te praten (natuurlijk met heldere afspraken over microfoon uit en melden voor het woord). Ook een stukje muziek beleving kwam aan de orde.
Vervolgens verder met groeps-repeteren*, weliswaar met micro uit maar met veel gezamenlijke beleving en ook een eerste repetitiegevoel.

We zijn er trots op dat we met ruim 45 zangers in leeftijden van eind 50 tot ruim 80jaar de beperkingen door Corona veilig voor ieder trotseren en samen MMK laten bruisen en genieten van het samen musiceren.

* Er wordt in twee groepen gerepeteerd: bassen-baritons  en 1e en 2e tenoren.

 

Het Reuvers Mannenkoor start met livestream repetities

Het Reuvers Mannenkoor start met livestream repetities

Reuver 7 januari 2021 – Het Reuvers Mannenkoor (RMK), een van de meer innovatieve mannenkoren in Limburg, start met livestream repetities via YouTube per 6 januari 2021.

Zij tonen hiermee aan dat zelfs in coronatijd het muziekleven niet stil hoeft te staan.

“Met de introductie van livestream repetities, beantwoorden wij de uitdagingen die aan ons gesteld worden in coronatijd”, vertelt Fred Stous, voorzitter van het Reuvers Mannenkoor. “Wij verwachten dat Corona nog wel een tijdje voor bijzonder moeilijke omstandigheden voor repetities en concerten in de koorwereld zal zorgen. Ook denken we, dat het concertseizoen 2021 voor ons verloren zal gaan, wanneer we nu geen stap vooruit zetten.

Niet alleen kunnen we zo onze muziek samen oefenen, maar is deze manier van repeteren ook belangrijk voor ons verenigingsgevoel en onze samenhorigheid.

We willen onze leden in staat stellen, te blijven deelnemen aan het koor en te blijven groeien in hun kunnen.”

Hoe gaat deze livestream repetitie in zijn werk?

De dirigent van het Reuvers Mannenkoor, Hennie Ramaekers, heeft op YouTube een eigen kanaal geopend.  Hiervan stuurt hij een “link” naar de RMK-leden. De RMK-leden moeten deze link openen en kunnen zo op afstand de repetitie volgen. “Dit is voor mij de eerste keer in 50 jaar dat ik een repetitie online doe” vertelt Hennie Ramaekers met gepaste trots. “Dat gaat echter veel beter dan zelfs ik had verwacht.”

 

Enthousiast

“Dat was erg leuk” vertelt Guus Levels, een van de senior leden van het RMK, over de eerste livestream repetitie. “Ik voel me (mede)verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van het koor en alleen al daarom doe ik graag mee. Dat het daarbij ook nog leuk is, is mooi meegenomen.”

“Het bestuur heeft nog veel meer plannen” vertelt Fred Strous verder. “We onderzoeken nu of we van de nood een deugd gaan maken en mogelijk in toekomst (een gedeelte van) onze cursus voor nieuwe leden “ontdek-je-stem” digitaal online te doen. Ook kijken we of we in toekomst een mix kunnen maken van Life repeteren en deelrepetities (bijvoorbeeld enkel de baritons) via deze livestream.

Wij proberen van het RMK een van de modernste koren in Reuver en omstreken te maken!

Als iemand interesse heeft om mee te doen, neem dan maar contact met me (Fred Strous) op (fstrous@ziggo.nl), dan zorg ik wel voor de juiste weg in onze vereniging en de juiste link om mee te kunnen doen.”

Over het Reuvers Mannenkoor

Het Reuvers Mannenkoor is een hedendaags koor met een veelzijdig repertoire uit de hele muziekgeschiedenis maar zeker ook met moderne stukken. Het koor streeft naar muzikaliteit en koorklank maar ook naar een modern optreden.

Het koor heeft als doel: het bevorderen van de mannenkoorzang en het hebben van veel plezier in het zingen. Het RMK is trots op haar verleden en op de plaats die het heeft in de Reuverse gemeenschap. De band en de wil om te presteren geven het koor veel erkenning in de gemeenschap en in binnen- en buitenland. Op dit moment telt het koor zo’n 40 actieve zangers.  Meer informatie over het RMK is te vinden op reuversmannenkoor.nl

 

Over Hennie Ramaekers

De dirigent van het RMK Hennie Ramaekers, geboren te Maastricht, studeerde piano en orkestdirectie aan het Maastrichts Conservatorium. Hij was dirigent van diverse bekende koren en symfonische blaasorkesten, waaronder de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar en het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor St. Caecilia, het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en de harmonieorkesten Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eysden, Harmonie St. Michaël Thorn, Koninklijke Harmonie Orpheus Tilburg, Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug-Enschede en Tata Steel Symfonisch Blaasorkest en het Groot Mannenkoor Zwolle. Naast het dirigentschap van verenigingen was hij als pianodocent verbonden aan het Maastrichts Conservatorium; later werd hij directeur van de Streekmuziek-school te Roermond.

Als dirigent is Hennie Ramaekers momenteel actief bij het Reuvers Mannenkoor en het Vriendenkoor Echt. Meer informatie over Hennie Ramaekers is te vinden op hennieramaekers.nl.