Veel gestelde vragen (FAQ)

Alleen gemachtigden kunnen inloggen, doorgaans zijn dat alleen de secretarissen van de aangesloten koren en PR gemachtigden.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar: secretaris@knzv-limburg.nl

Na het inloggen komt er een verandering in het menu. Zie onderstaande afbeelding.

Menu na het inloggen

 

 

 

1. Klik op Wachtwoord vergeten.Wachtwoord vergeten

Klik onder login op Wachtwoord vergeten

 

2. Klik op Wachtwoord vergeten.Emailadres

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Er zal een verificatiecode naar uw e-mailadres worden verzonden.

 

 

Wanneer u de de mail met de verificatiecode heeft ontvangen klikt u op de blauwe link.Mailbericht

In het dan volgende scherm is de verificatiecode al ingevuld.

Nu moet u daar alleen nog uw gebruikersnaam invullen. Vul deze in en klik op verzenden.

Om concerten of festivals aan te melden zodat ze kunnen Agenda aanmeldenworden opgenomen in de agenda van KNZV-Limburg, is een formulier ontwikkeld. 
Het invullen van het formulier is eenvoudig en wijst zich zelf. 

Na het invullen en versturen komt dit bij de secretaris en de webmaster van het KNZV-Limburg terecht. De webmaster zorgt voor de publicatie.

Om het formulier te openen klik op “Aanmelden” in het menu rechts…

https://knzv-limburg.nl
Beste secretaris,

De website van KNZV-Limburg is vernieuwd en staat klaar om geïnstalleerd te worden.
Deze vernieuwing is het gevolg van eenvoudiger kunnen automatiseren van de eisen die de beveiliging aan een website stelt en Up to Date houden van onderdelen.

Het menu, waar u e.e.a. kunt vinden en het inloggen is voor u zoveel als mogelijk ongewijzigd gebleven.

Alles wat u moet doen is het volgende:

1.    Ga naar login

2.    Vul uw gebruikersnaam in, deze is ongewijzigd gebleven

3.    Vul uw wachtwoord in, dit is Welkom

Na het inloggen ziet u dat in het menu iets gewijzigd is, nl.

4.    Login is gewijzigd in Logout
Hierop klikt u als u als gebruikers de website wilt verlaten (uitloggen)

5.    Onder Logout ziet u twee menu-items, nl.

a.    Veelgestelde vragen
Hier ziet u een harmonica, klik op een balk en het opent zich, geeft een uitleg over uw vraag

b.    Mijn gegevens
Klik hierop en u ziet een overzicht met uw gegevens. Vul de ontbrekende gegevens in en wijzig uw (voorlopige) wachtwoord

6.    Onder Agenda is een item toegevoegd, Agenda aanmeldformulier

7.    Ledenportaal.
In dit menuonderdeel vind u alles wat voor de leden (koren) van belang is.